sobota, 28 grudnia 2013

O potrzebie rewolucji w naszym życiu

Rezygnacja

Ogłaszam wszem i wobec:
rezygnuję z dawnego życia
mogę więc słusznie orzec
że dzisiaj wyjdę z ukrycia

Rezygnuję ja z nieśmiałości
dawała się ona we znaki
nie wstydzę się swoich słabości
i tworzę też własne szlaki

Rezygnuję ze skrajnej nędzy
wreszcie na coś zasłużę
nie potrzebuję pieniędzy
by wspinać się ku górze

Rezygnuję z przyjaciół fałszywych
tacy mi nie są potrzebni
zostawię zaś tych troskliwych
co mnie kochają do głębi